produkcja mleka

Bioinżynieria produkcji żywności w systemie USOS UWM – jaka praca po tym kierunku?

Wielu pewnie nawet nie słyszało o kierunku jakim jest bioinżynieria produkcji żywności. Kierunek ten został utworzony na podstawie treści kształcenie innych kierunków, takich jak technologia żywności i żywienie człowieka oraz zootechnika. Dodatkowo wzbogacono go treściami z zakresu przetwórstwa żywności, kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności oraz gospodarki żywnościowej. Czy warto wybrać tę ścieżkę rozwoju? O tym już dziś.

Warunki przyjęci opisane w USOS UWM

Aby dostać się na studia I-go stopnia na kierunku bioinżynieria produkcji żywności, należy posiadać świadectwo dojrzałości. Proces rekrutacji obejmuje następujące punkty:

 1. Kandydaci, z tzw. „starą maturą”, będą mieć wyciąganą średnią ocen uzyskanych z trzech przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości: biologi, chemii, fizyki, matematyki lub geografii, języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.
 2. Z kolei dla kandydatów posiadających wyniki matury uzyskane w systemie tzw. „nowej matury” – będzie to ranking sumy % punktów uzyskanych z trzech zdawanych przedmiotów: biologi, fizyki i astronomii, chemii, języka obcego nowożytnego, geografii, matematyki oraz języka polskiego.

Jak wygląda ogólny program studiów na kierunku bioinżynieria produkcji żywności – USOS UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, kształci studentów w ramach kierunku bioinżynieria produkcji żywności. Program studiów realizowany jest w formie stacjonarnej, jako studia inżynierskie pierwszego stopnia. Trwają one 7 semestrów, czyli 3,5 roku. Absolwenci mają szansę na uzyskanie zawodowego tytułu inżyniera, w wybranej specjalności.

Kończąc studia I-go stopnia, można kontynuować edukację na takich kierunkach jak technologia żywności i żywienie człowieka lub zootechnika.

Studia magisterskie trwają trzy semestry, czyli 1,5 roku. Po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł magistra inżyniera.

Informacje związane z dokładnym planem zajęć, znaleźć można wpisując w wyszukiwarkę frazę „Bioinżynieria produkcji żywności USOS UWM”.

Praktyki studenckie na kierunku Bioinżynieria produkcji żywności

Studenci omawianego kierunku, mają możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, w ramach odbywania obowiązkowych praktyk studenckich, trwających 8 tygodni. Praktyka realizowana jest podczas wakacji i składa się z dwóch etapów. Pierwsze 4 tygodnie odbywają się w gospodarstwie rolno-hodowlanym, które zajmuje się produkcją zwierzęcą, czyli między innymi produkcją:

 • mleka,
 • mięsa wołowego bądź wieprzowego,
 • jaj,
 • drobiu,
 • miodu.

Kolejne 4 tygodnie realizowane są w instytucjach, związanych z gospodarką żywnościową, jak na przykład:

 • zakład przetwórstwa mięsnego,
 • wytwórnie pasz,
 • zakłady przetwórstwa mlecznego.

Praktyki mają na celu, zapoznanie przyszłego absolwenta z zarządzaniem gospodarstwem rolnym, projektowaniem nowych wyrobów oraz sposobami przetwarzania i przechowywania surowców, a także systemami zarządzania jakością.

Krowy podczas dojenia
Źródło: Pixabay.com

Słów kilka o UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, utworzono w wyniku połączenia trzech istniejących już szkół wyższych: Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Warmińskiego Instytutu Teologicznego oraz Akademii Rolniczo-Technicznej. Miało to miejsce 1 września 1999 roku. Uczelnia łączy w sobie wieloletnią tradycję i stawia na najwyższą jakość kształcenia swoich studentów.

Nauka odbywa się w ramach następujących wydziałów:

 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt,
 • Wydział Humanistyczny,
 • Wydział Matematyki i Informatyki,
 • Wydział Nauki o Żywności,
 • Wydział Biologii i Biotechnologii,
 • Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa,
 • Wydział Lekarski,
 • Wydział Bioinżynierii,
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • Wydział nauk technicznych,
 • Szkoła Zdrowia Publicznego,
 • Wydział Prawa i Administracji,
 • Wydział Sztuki,
 • Wydział Teologii.

Uczelnia UWM stale stawia na rozwój, zwiększając swoją bazę naukowo-dydaktyczną. Świadczy o tym chociażby nowoczesne wyposażenie pracowni naukowych i laboratoriów. W zeszłym roku uczelnia kształciła około 19 tysięcy studentów studiów stacjonarnych, tysiąc osób na studiach podyplomowych oraz 600 doktoratów.

O każdym z wydziałów oraz ofercie kształcenia można przeczytać w systemie USOS UWM.

Posts created 43

One thought on “Bioinżynieria produkcji żywności w systemie USOS UWM – jaka praca po tym kierunku?

 1. Zastanawiam się właśnie, jak kwestia pracy po takim kierunku, choć słyszałam opinie, że pracy dla bioinżynierów jest znacznie więcej niż dla inżynierów. Ciekawe ile w tym prawdy 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close